DOMŮ

Lázeňský dům Florentini

V roce 2016 byl sestrám v rámci církevních restitucí navrácen lázeňský dům Florentini (dříve Vladislav), který původně sloužil jako rekreační objekt Ministerstva obrany ČR. Po částečné rekonstrukci se na podzim roku 2018 znovu otevřel pro své hosty.

Více informací najdete zde.

Milosrdné sestry svatého Kříže

Založení řeholního společenství Milosrdných sester svatého Kříže spadá do poloviny 19. století. U jeho zrodu stáli P. Theodosius Florentini a Matka Marie Terezie Schererová. Hlavní myšlenky, které je provázely a dodnes jsou neseny společenstvím, je podporovat lidskou důstojnost a přicházet ke všem potřebným. P. Theodosius chtěl, aby se jeho společenství hodilo všude a bylo pro všechny vrstvy dostupné a blízké, aby proniklo do všech koutů světa. Což se mu také povedlo, dnes najdeme společenství Milosrdných sester ve dvaceti zemích světa, jen v České Republice, jich je devět.
Právě po zakladateli řádu je pojmenován navrácený lázeňský dům  – Florentini.

„Tak nás Bůh vede na různá místa,
abychom tam působili pro jeho čest a pro dobro lidí.“
P. Theodosius Florentini

Více se o nás dozvíte na webových stránkách.

Město Teplice

Teplice jsou posazeny do kotliny mezi Českým středohořím a Krušnými horami.

V okolí Teplic najdeme mnoho zajímavých turistických míst, např. Doubravskou horu se zříceninou pozdně gotického hradu, Komáří vížku s horským hotelem, zříceninu hradu Kyšperk, skalnatý vrch Bořeň.

Termální prameny zde byly podle Hájkovy kroniky objeveny roku 762, ale první důvěryhodná zmínka o části města Trnovany pochází z roku 1057, další pak z konce 12. století. Teplicemi procházela rovněž významná obchodní cesta do Saska.

Ve městě najdeme zámek, který vznikl v 16. století na zbytcích staršího románského kláštera, jehož součástí je i Zámecká zahrada.

Zámeckému náměstí dominuje morový sloup Nejsvětější trojice od barokního sochaře M. B.  Brauna.

Více na stránkách města Teplice.